ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ภาพข่าว: ถกผู้บริหาร (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ถกผู้บริหาร (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ตรวจงาน

ภาพข่าว: ตรวจงาน Read More »

คอลัมน์: Human in Movement

คอลัมน์: Human in Movement Read More »

ภาพข่าว: ตรวจงาน (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ตรวจงาน (กรอบบ่าย) Read More »

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรอบบ่าย)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ตรวจเยี่ยมมหา’ลัยอีสานตอนบน

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ตรวจเยี่ยมมหา’ลัยอีสานตอนบน Read More »

“สุวิทย์” ชู “อว.สร้างงาน” บ้านแฮด ขอนแก่น (กรอบบ่าย)

“สุวิทย์” ชู “อว.สร้างงาน” บ้านแฮด ขอนแก่น (กรอบบ่าย) Read More »

“สุวิทย์” หนุนมหาวิทยาลัยพื้นที่อีสานแก้ปัญหาน้ำ (กรอบบ่าย)

“สุวิทย์” หนุนมหาวิทยาลัยพื้นที่อีสานแก้ปัญหาน้ำ (กรอบบ่าย) Read More »

คัด 83 โครงการยุวอาสาสู่สตาร์ตอัพ (กรอบบ่าย)

คัด 83 โครงการยุวอาสาสู่สตาร์ตอัพ (กรอบบ่าย) Read More »

ปฏิบัติการ 800 ยุวชนอาสา เฟส 1 อว. แก้ยากจน เหลื่อมล้ำ ชูคุณภาพชีวิต (กรอบบ่าย)

ปฏิบัติการ 800 ยุวชนอาสา เฟส 1 อว. แก้ยากจน เหลื่อมล้ำ ชูคุณภาพชีวิต (กรอบบ่าย) Read More »

Scroll to Top