ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

“Medical Hub” เมกะโปรเจกต์มข.สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

มข.-3ประเทศอบรมออนไลน์(กรอบบ่าย)

มข. สัมมนาออนไลน์ Digital Transformation 2020 นำดิจิทัลขับเคลื่อนสู่การปรับตัวในวิถีใหม่หลังโควิด-19

TCDC ขอนแก่น ณ มข. เปิดแล้ว! นำทุนอีสาน มาสร้างสรรค์ แล้วผลักดันขับเคลื่อนไทย

Scroll to Top