ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

thaisaeree-“หมอชาญชัย” ยังเหนียวแน่น รักษาเก้าอี้ อธิการบดี มข. เป็นสมัยที่ 2

eventesan-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

muanchonthainews-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

banmuang-สรรหาอธิการบดี มข. “หมอชาญชัย” นั่งอธิการบดี มข.สมัย 2

news.esankhonkaennews-สรรหาอธิการบดี มข.”หมอชาญชัย”นั่งอธิการบดี มข.สมัย 2

intvthai-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

mbamagazine-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

มข.ผุดห้องปฏิบัติการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช…

thaibccnews-ม.ขอนแก่นรุกอีกก้าว!เปิดแพลตฟอร์มใหม่ แปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช – คอลัมนิสต์

technologychaoban-มข.เปิด แพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

Scroll to Top