ดร.กวี จรุงทวีเวทย์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

eventesan-สาธิต มข.มอดินแดง รวมพลัง 4 ฝ่ายจัด SMD Family Running For Fun 2024 ร่วมฉลอง 60 ปี มข. 

Fresh Fun Fin! SMD Family Running For Fun 2024 เปิดศักราชใหม่ด้วยการวิ่งใน มข. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

สาธิต มข.มอดินแดง รวมพลัง 4 ฝ่ายจัด SMD Family Running For Fun 2024 ร่วมฉลอง 60 ปี มข.

Scroll to Top