ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ขอนแก่นผนึกกำลังร่วมกำจัดโรคร้าย(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

ภาพข่าว: ลงนาม

‘เอนก’ถกมข.-6มหา’ลัยเครือข่ายอีสาน ดัน1ตำบลฯ-สร้างงาน1.2แสนคนทั่วปท.

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: “Medical Hub” มข.ผุดเมกะโปรเจคท์

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: มุมพักผ่อน

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี(กรอบบ่าย)

มข.-3ประเทศอบรมออนไลน์(กรอบบ่าย)

Scroll to Top