จรรยาบรรณ

เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธ …

เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ Read More »

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสัญจร ณ สำนักหอสมุด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนร …

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสัญจร ณ สำนักหอสมุด Read More »

Scroll to Top