งานวิจัย

มข.จัดพิธีปฐมนิเทศพัฒนานักวิจัยใหม่ หนุนนักวิจัยสร้างผลงานสหสาขาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศองค์รวม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีปฐมนิเทศโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหา …

มข.จัดพิธีปฐมนิเทศพัฒนานักวิจัยใหม่ หนุนนักวิจัยสร้างผลงานสหสาขาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศองค์รวม Read More »

‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์’ ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม คัด 5 ทีมตัวแทน มข. แข่งต่อรอบภูมิภาค

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ …

‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์’ ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม คัด 5 ทีมตัวแทน มข. แข่งต่อรอบภูมิภาค Read More »

Scroll to Top