ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเกษตรศาสตร์ ในปีพุทธศักราช 2567

esandailyonline-ขอนแก่น – คณะเกษตรฯ จัดกิจกรรม “กินเข่าทง ลงแขกดำนา” แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มข.

muanchonthainews-คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “กินเข่าทง ลงแขกดำนา” แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มข.

thainews.prd-คณะเกษตรศาตร์ มข. จัดกิจกรรม กินเข่าทง ลงแขกดำนา แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี

Scroll to Top