คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

thainews.prd-คณะเกษตรศาตร์ มข. จัดกิจกรรม กินเข่าทง ลงแขกดำนา แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี

คณะเกษตรศาตร์ มข. จัดกิจกรรม กินเข่าทง ลงแขกดำนา แปลงนาสาธิต …

thainews.prd-คณะเกษตรศาตร์ มข. จัดกิจกรรม กินเข่าทง ลงแขกดำนา แปลงนาสาธิต เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี Read More »

thairath-น้ำหยดควบสารชีวภาพ สู้โรคระบาดรับมือเอลนีโญ

น้ำหยดควบสารชีวภาพ สู้โรคระบาดรับมือเอลนีโญ สำนักข่าว  :  tha …

thairath-น้ำหยดควบสารชีวภาพ สู้โรคระบาดรับมือเอลนีโญ Read More »

naewna-รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรยั่งยืน

รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เก …

naewna-รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรยั่งยืน Read More »

kasetkaoklai-ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’

ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน …

kasetkaoklai-ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’ Read More »

มข. จับมือ ซินเจนทา “ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ” หวังถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรอย่างยั่งยืน

มข. จับมือ ซินเจนทา “ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ …

มข. จับมือ ซินเจนทา “ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ” หวังถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรอย่างยั่งยืน Read More »

naewna-มข.อบรมการใช้ชีวภัณฑ์ ควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

 มข.อบรมการใช้ชีวภัณฑ์ ควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน เพิ่มมูลค่าสินค …

naewna-มข.อบรมการใช้ชีวภัณฑ์ ควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร Read More »

มวลชนไทยนิวส์ทีวีออนไลน์-เด็กนักเรียนกว่า 600 คน ร่วมดำนาสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย กิจกรรม Agro Tour ดำนาปลูกข้าว@AGKKU2023

เด็กนักเรียนกว่า 600 คน ร่วมดำนาสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย กิจกร …

มวลชนไทยนิวส์ทีวีออนไลน์-เด็กนักเรียนกว่า 600 คน ร่วมดำนาสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย กิจกรรม Agro Tour ดำนาปลูกข้าว@AGKKU2023 Read More »

มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์-คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่ว …

มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์-คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 Read More »

banmuang-“คณะเกษตร มข.” จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8

“คณะเกษตร มข.” จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้ง …

banmuang-“คณะเกษตร มข.” จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 Read More »

คณะเกษตร มข. ผนึก สปขท.ดันพืชวงศ์ถั่วไทย แก้วิกฤตอาหารขาดแคลน หนุนเกษตรกรไทย เพื่อความมั่นคงอาหารโลก

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ สมาคมปรับปรุงพันธุ …

คณะเกษตร มข. ผนึก สปขท.ดันพืชวงศ์ถั่วไทย แก้วิกฤตอาหารขาดแคลน หนุนเกษตรกรไทย เพื่อความมั่นคงอาหารโลก Read More »

Scroll to Top