คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในเรื่องการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม แต่ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร มาตลอด ซึ่งสาเหตุก็มาจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นดินทราย

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ เพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อกา […]

เพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในเรื่องการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม แต่ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร มาตลอด ซึ่งสาเหตุก็มาจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นดินทราย Read More »

สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่แรก จ.ขอนแก่น สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศ

สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่แรก จ.ขอนแก่น สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท Read More »

WATER: เอกชน ผนึกสถาบันการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน สร้างการจัดการน้ำยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่ขอนแก่น สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ WATER: เอกชน ผนึกสถาบันการศ

WATER: เอกชน ผนึกสถาบันการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน สร้างการจัดการน้ำยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่ขอนแก่น สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ Read More »

สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่แรก จ.ขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศ

สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่แรก จ.ขอนแก่น Read More »

สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่แรก จ.ขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศ

สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน เริ่มที่แรก จ.ขอนแก่น Read More »

สิงห์อาสา-เกษตรฯ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม-จัดการยั่งยืน ภาคอีสาน

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ สิงห์อาสา-เกษตรฯ มข. สร้างแ

สิงห์อาสา-เกษตรฯ มข. สร้างแหล่งน้ำชุมชม-จัดการยั่งยืน ภาคอีสาน Read More »

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2565 หัวข้อ สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภ

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด Read More »

เจ๋งใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาว

เจ๋งใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาว Read More »

เจ๋งใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาว (กรอบบ่าย)

เจ๋งใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาว (กรอบบ่าย) Read More »

คณะเกษตรฯ เจ๋ง ใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในน้ำระบบน้ำหมุนเวียนได้ผลดี สร้างความยั่งยืนอาชีพเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

วันที่เผยแพร่ 17 พ.ค. 2565 หัวข้อ คณะเกษตรฯ เจ๋ง ใช้นวัตกรรมเ

คณะเกษตรฯ เจ๋ง ใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในน้ำระบบน้ำหมุนเวียนได้ผลดี สร้างความยั่งยืนอาชีพเลี้ยงกุ้งน้ำจืด Read More »

Scroll to Top