คณะเกษตรศาสตร์ มข.

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบ การจัดการระบบน้ำและขยายพันธุ์พืช เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิต และชุมชนการท่องเที่ยงเชิงเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน นำ …

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบ การจัดการระบบน้ำและขยายพันธุ์พืช เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิต และชุมชนการท่องเที่ยงเชิงเกษตร Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 65 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกต …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ Read More »

นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาว มข.

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ ไ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top