คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิ …

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย Read More »

ให้ไว! วิศวะ มข. ชวนน้องๆ แนะแนวฟรีหลักสูตรระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th/ …

ให้ไว! วิศวะ มข. ชวนน้องๆ แนะแนวฟรีหลักสูตรระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร

มข.จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏ …

มข.จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม Read More »

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.

วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2565 หัวข้อ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา …

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. Read More »

CiRA Core แพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับโลก ฝีมือคนไทย ปั้นคนรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันที่เผยแพร่ 05 มิ.ย. 2565 หัวข้อ CiRA Core แพลตฟอร์มอัจฉริย …

CiRA Core แพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับโลก ฝีมือคนไทย ปั้นคนรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 Read More »

Cisco ผนึกกำลังภาคี 4 ฝ่าย สร้าง AI Thailand แบรนด์ อาชีวะฯ

วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2565 หัวข้อ Cisco ผนึกกำลังภาคี 4 ฝ่าย …

Cisco ผนึกกำลังภาคี 4 ฝ่าย สร้าง AI Thailand แบรนด์ อาชีวะฯ Read More »

ม.ซีเอ็มเคแอล (CMKL) สจล. จับมือ 5 ม.ดังจัดตั้ง ส.วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เรียนข้ามมหา’ลัยได้ | Dek-D .com

วันที่เผยแพร่ 13 พ.ค. 2565 หัวข้อ ม.ซีเอ็มเคแอล (CMKL) สจล. จ …

ม.ซีเอ็มเคแอล (CMKL) สจล. จับมือ 5 ม.ดังจัดตั้ง ส.วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เรียนข้ามมหา’ลัยได้ | Dek-D .com Read More »

‘สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์’ ปั้นเอไอแซนด์บ็อกซ์ แห่งแรกของไทย

วิศวะ มข.ผลิตบัณฑิตด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญ A.I. เน้น 4 ด้านรองรับภาคอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ 10 พ.ค. 2565 หัวข้อ วิศวะ มข.ผลิตบัณฑิตด้านดิจิ …

วิศวะ มข.ผลิตบัณฑิตด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญ A.I. เน้น 4 ด้านรองรับภาคอุตสาหกรรม Read More »