คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่นสร้าง ‘เตียงอัจฉริยะ’ ช่วยพลิกตัวผู้ป่วยลดแผลกดทับ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริง

พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์สร้างสุขภาวะเข้มแข็งยั่งยืน

ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มข.จับมือมูลนิธิโตโยต้า สานฝันเด็กอีสาน มอบทุนการศึกษา สร้างคนคุณภาพไปพัฒนาถิ่นเกิด

Scroll to Top