คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

thainews.prd-มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ ตชด.23 ที่จังหวัดนครพนม มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning)

KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ

press.in-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

ryt9-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

edupdate-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน – edupdate .net

newswit-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

thailand4-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

ThaiPR-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

intvthai-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

Scroll to Top