ขอนแก่นนำร่องเลือกตั้ง

25 พฤษภาคม : รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสาน ตามแผนการสำรวจเรื่อง คนอีสานกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ…

ผลโพลชี้คนอีสานพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภายใน 5 ปี ชูขอนแก่นนำร่อง ตามแผนกระจายอำนาจ

โพลเผยคนอีสานพร้อมเลือกตั้งภายใน 5 ปีชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง | สยามรัฐ | LINE TODAY

Scroll to Top