คณะแพทยศาสตร์ มข. ปรับรูปแบบวิ่งวันศรีนครินทร์ฯ เป็นเวอร์ช่วล รัน “แล่นนำกัน ปันสุขผู้ป่วย” (มีคลิป)