การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14

The 17th  National Open Class: TLSOA มหกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ บทพิสูจน์การพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

มข.จัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 มุ่งแชร์ประสบการณ์กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จัดพิธีเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 หวังลดช่องว่าง นโยบายการศึกษา กับ การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เผยเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ปฏิรูปการศึกษาไทย

Scroll to Top