นักวิจัย มข. คว้ารางวัลสูงสุดในงาน KIDE 2022 นวัตกรรมระดับนานาชาติ