การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2019

prachachat-อว.ปลื้ม 19 มหา’ลัยไทยติดอันดับโลก 2024 ตั้งเป้าปีต่อไปขึ้น TOP 400

infoquest-มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 19 แห่ง, “ออกซฟอร์ด” ครองอันดับ 1

27มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021″มหิดล” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา”มาเดี่ยวยืน 1 ราชภัฏ “มทร.อีสาน” ที่ 1 ราชมงคล “มหานคร” ครอง 1 เอกชน

Scroll to Top