การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP)

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กร

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มระบบ

สำนักข่าว: บ้านเมือง URL: https://www.banmuang.co.th/news/reg …

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มระบบ Read More »

Scroll to Top