การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP)

ขอนแก่นลิงก์ : มข.เดินหน้าม.ดิจิทัล! เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทย ที่นำระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร(ERP)มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเต็มรูปแบบ

สำนักข่าว : khonkaenlink.info URL : https://www.khonkaenlink. […]

ขอนแก่นลิงก์ : มข.เดินหน้าม.ดิจิทัล! เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทย ที่นำระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร(ERP)มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเต็มรูปแบบ Read More »

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กร

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กร Read More »

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มระบบ

สำนักข่าว: บ้านเมือง URL: https://www.banmuang.co.th/news/reg

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มระบบ Read More »

Scroll to Top