มข.จัดสัมมนา กำหนดกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องสภาวการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

……………เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 […]

มข.จัดสัมมนา กำหนดกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องสภาวการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Read More »