กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ส่งมอบแผนที่เดินดินบ้านโนนม่วง หมู่ 12 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีส่งมอบแผนที่เดินดินบ้านโนนม่วงหมู่ 1 […]

มข. ส่งมอบแผนที่เดินดินบ้านโนนม่วง หมู่ 12 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Read More »

naewna-มข.เสริมความรู้ CPR อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนุนชุมชนเคียงมอน่าอยู่

มข.เสริมความรู้ CPR อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนุนชุมชนเคียงมอน่า

naewna-มข.เสริมความรู้ CPR อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนุนชุมชนเคียงมอน่าอยู่ Read More »

มข.จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ หนุน “ผู้บริหาร-บุคลากร-นศ.” ช่วยแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ฝ่ายกิจการพิเศษ โดยกองสื่อสารอง

มข.จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ หนุน “ผู้บริหาร-บุคลากร-นศ.” ช่วยแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน Read More »

บ้านเมือง : มข.อินเทรนด์ เปิด “Threads” แอปฯ น้องใหม่อัปเดตข้อมูล

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL : https://www.banmuang.co.th/n

บ้านเมือง : มข.อินเทรนด์ เปิด “Threads” แอปฯ น้องใหม่อัปเดตข้อมูล Read More »

campus-star : มข.อินเทรนด์ เปิด “Threads” แอปฯ น้องใหม่อัปเดตข้อมูล-ข่าวสาร

สำนักข่าว : campus.campus-star.com URL : https://campus.campu

campus-star : มข.อินเทรนด์ เปิด “Threads” แอปฯ น้องใหม่อัปเดตข้อมูล-ข่าวสาร Read More »

เครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมอาวุธคอนเทนต์ Tiktok – จับมือสื่อสารเพื่อ มข.

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่

เครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมอาวุธคอนเทนต์ Tiktok – จับมือสื่อสารเพื่อ มข. Read More »

มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิท

มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต Read More »

PR มข.สุดเจ๋ง จัด “งาน เรา มัน ดี” สัญจร เค้นองค์ความรู้ ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์เพื่อสถาบันการศึกษา

__________เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  กองสื่อสารองค์กร สำน

PR มข.สุดเจ๋ง จัด “งาน เรา มัน ดี” สัญจร เค้นองค์ความรู้ ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์เพื่อสถาบันการศึกษา Read More »

Scroll to Top