กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม

naewna-รายงานพิเศษ : มข.ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เติมพื้นที่ป่าไม้ สร้างปอดขนาดใหญ่ให้จังหวัดขอนแก่น

รายงานพิเศษ : มข.ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เติมพื้นที่ป่าไม้ สร้าง […]

naewna-รายงานพิเศษ : มข.ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เติมพื้นที่ป่าไม้ สร้างปอดขนาดใหญ่ให้จังหวัดขอนแก่น Read More »

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการให้บริการประชากร มข. ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการให้บริการประชากร

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการให้บริการประชากร มข. ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ Read More »

รายงานพิเศษ: มข.จัดโครงการคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค

รายงานพิเศษ: มข.จัดโครงการคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค Read More »

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(กรอบบ่าย)

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(กรอบบ่าย) Read More »

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Read More »

Scroll to Top