กองการกีฬา มข.

จัด ‘ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ’ ชิงถ้วยพระราชทานเงินรวม2ล้าน

กองการกีฬา มข.จัดโครงการ จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สถานกีฬา ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษา

Scroll to Top