ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP7 : พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงิน True or False

22/06/2023 @ 14:00 น. - 15:30 น.

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) กับหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3  ในหัวข้อ EP7 : พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงิน True or False  วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา และผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  22 มิถุนายน 2566 5 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://liblearning.kku.ac.th/seminars/64b750a9-bf18-4399-abd2-64efd0763fba  หลักสูตรนี้ได้รับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการอบรม) สนใจหัวข้ออื่นๆในหลักสูตรเดียวกันนี้ดูเพิ่มเติมได้ที่  https://liblearning.kku.ac.th

Scroll to Top