ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรมออนไลน์ Financial Learning Programs the series : session3_EP2 : เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน

19/01/2023 @ 14:00 น. - 15:30 น.

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) กับหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3  ในหัวข้อ EP2 : เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ วันที่ 19 มกราคม 2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/31e179ea-2199-4dd4-a853-23be7dbf0f5a  หลักสูตรนี้ได้รับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการอบรม) สนใจหัวข้ออื่นๆในหลักสูตรเดียวกันนี้ดูเพิ่มเติมได้ที่  https://liblearning.kku.ac.th

Organizer

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone
0800722554
Scroll to Top