ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

พิธีเปิดแพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

19/12/2023 @ 13:00 น. - 16:00 น.

📌 “พิธีเปิดแพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช”
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
****โดยมีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้****
13.30 – 13.40 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งแพลตฟอร์มการแปรสภาพวัตถุดิบทาง
การเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช
โดย : รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.40 – 13.50 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย : ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.50 – 14.00 น. มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและอธิการบดี พร้อมถ่ายภาพหมู่ โดย : ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
14.00 – 14.15 น. ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องปฏิบัติการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช อย่างเป็นทางการ โดย : ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.15 – 14.30 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช โดย: รศ.กิตติพงษ์ ลาลุน รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความ มั่นคงด้านอาหาร พลังงานและน้ำ อนุภูมิภาคลุ่ม น้ำโขง ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวิจัย

Venue

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Phone
0 4320 2167
View Venue Website
Scroll to Top