25 มกราคม 2565

นศ.ใหม่สักการะพระธาตุพนม ถือตนเป็น “ข้าโอกาส ลูกพระธาตุพนม”

กองทรัพยากรบุคคล มข.ปรับโฉมการบริการรวดเร็วทันใจ ด้วยการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองบุคลากร ในรูปแบบ Online

กองคลัง แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564

มข.ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

Scroll to Top