25 มกราคม 2565

นศ.ใหม่สักการะพระธาตุพนม ถือตนเป็น “ข้าโอกาส ลูกพระธาตุพนม”

________องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายมงคล คำคนซื่ …

นศ.ใหม่สักการะพระธาตุพนม ถือตนเป็น “ข้าโอกาส ลูกพระธาตุพนม” Read More »

กองทรัพยากรบุคคล มข.ปรับโฉมการบริการรวดเร็วทันใจ ด้วยการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองบุคลากร ในรูปแบบ Online

กองทรัพยากรบุคคล มข.ปรับโฉมการบริการรวดเร็วทันใจ ด้วยการจัดทำ …

กองทรัพยากรบุคคล มข.ปรับโฉมการบริการรวดเร็วทันใจ ด้วยการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองบุคลากร ในรูปแบบ Online Read More »

ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอ …

ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

กองคลัง แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564

ตามที่กรมสรรพากร กำหนดให้บุคคลธรรมดา มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง …

กองคลัง แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564 Read More »

KST EV -BUS พลังานสะอาด ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนยุคใหม่

KKU Transformation ตอน KST EV -BUS พลังานสะอาด ทางเลือกเพื่อส …

KST EV -BUS พลังานสะอาด ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนยุคใหม่ Read More »

มข.ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอ …

มข.ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” Read More »

Scroll to Top