17 กุมภาพันธ์ 2563

สมาร์ทฟาร์มกระนวนปลูกผักผ่านแอปฯ (กรอบบ่าย)

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

Scroll to Top