17 กุมภาพันธ์ 2563

มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการงานวิจัยหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย TRP2

      สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคต …

มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการงานวิจัยหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย TRP2 Read More »

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ…ยิ่งใหญ่…

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ&#8 …

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ…ยิ่งใหญ่… Read More »

สมาร์ทฟาร์มกระนวนปลูกผักผ่านแอปฯ (กรอบบ่าย)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร …

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health” Read More »

คอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดบ้าน “Computer Education Open House” แสดงศักยภาพครูคอมฯ มข.

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจ …

คอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดบ้าน “Computer Education Open House” แสดงศักยภาพครูคอมฯ มข. Read More »

มข ร่วมมือกับ นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก “จิ้งหรีด สู่ตลาดโลก”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. วิทยาลัยบัณฑิตศ …

มข ร่วมมือกับ นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก “จิ้งหรีด สู่ตลาดโลก” Read More »

คณะนิติฯ มข. ร่วมกับ NIDA เปิดโครงการ Future Law Students มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบัน …

คณะนิติฯ มข. ร่วมกับ NIDA เปิดโครงการ Future Law Students มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ Read More »

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมาประมาณ 20 ปี และ ยังไม่สามาร …

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง Read More »

สื่อภาพยนตร์กับการอยู่รอดในยุค Digital Disruption

สำนักข่าว: คมชัดลึก URL:  https://www.komchadluek.net/news/lo …

สื่อภาพยนตร์กับการอยู่รอดในยุค Digital Disruption Read More »

Scroll to Top