Spiritual

มข. หนุน Creative Economy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข. หนุน Creative Economy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างรายได้ให้ชุมชน Read More »

นศ.สาขาการสอนภาษาไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภา …

นศ.สาขาการสอนภาษาไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 Read More »

มข. เปิดประสบการณ์นักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรม Cultural Trip 2022 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม …

มข. เปิดประสบการณ์นักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรม Cultural Trip 2022 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม Read More »

มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Film Exhibition …

มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน Read More »

มข. เพิ่มศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ จัด กิจกรรม “การทูตและพิธีทางการทูต” ยกระดับความรู้ และทักษะบุคลากรสู่ความเป็นสากล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชาสโ …

มข. เพิ่มศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ จัด กิจกรรม “การทูตและพิธีทางการทูต” ยกระดับความรู้ และทักษะบุคลากรสู่ความเป็นสากล Read More »

มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาล …

มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย Read More »

มข.เปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ …

มข.เปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival) Read More »

มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมร่วมกับองค์กร หน่วยงานภายนอกมหาวิ …

มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย Read More »

KKBS ประกาศความสำเร็จ EdPEx300 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย …

KKBS ประกาศความสำเร็จ EdPEx300 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและแผนปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ ประจำปี 2565 ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ พร้อมเดินหน้าสู่ KKU on Global Stage

เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2565 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอ …

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและแผนปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ ประจำปี 2565 ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ พร้อมเดินหน้าสู่ KKU on Global Stage Read More »

Scroll to Top