Spiritual

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างปร …

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program Read More »

ฝ่ายการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพันธกิจสากลและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอน …

ฝ่ายการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพันธกิจสากลและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

KKBS ร่วมกับ โรงแรมบายาสิตา และ ชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่น จัดคอนเสิร์ตระดุมทุนประชาชนช่วยพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่าน คณะบริหารธุรกิจ …

KKBS ร่วมกับ โรงแรมบายาสิตา และ ชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่น จัดคอนเสิร์ตระดุมทุนประชาชนช่วยพื้นที่ห่างไกล Read More »

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.เกีย …

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “B.B.A. International Trip in Singapore” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ

เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “B.B.A. International Trip in Singapore” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ โดยพิจ …

ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ Read More »

สุดยอดไอเดีย นศ.สถาปัตย์สุดครีเอท เปลี่ยนฝาท่อธรรมดาให้ดูมีดีไซน์เพื่อการท่องเที่ยวในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์ …

สุดยอดไอเดีย นศ.สถาปัตย์สุดครีเอท เปลี่ยนฝาท่อธรรมดาให้ดูมีดีไซน์เพื่อการท่องเที่ยวในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ Read More »

ผู้บริหาร มข. ร่วมนำเสนอแผนด้านการศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเมืองขอนแก่น-นครดานัง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาส …

ผู้บริหาร มข. ร่วมนำเสนอแผนด้านการศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเมืองขอนแก่น-นครดานัง Read More »

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารอง …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ฯ มข. หนุนศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครู เร่งแผนพัฒนาสถานศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ฯ มข. หนุนศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครู เร่งแผนพัฒนาสถานศึกษา Read More »

Scroll to Top