Spiritual

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ลงนามความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ มข. ขับเคลื่อนงานวิจัยแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

MOU CARI+Radiology KKU
MOU CARI+Radiology KKU

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

Scroll to Top