People

เปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดประกายฝันนักเรียนมัธยมเข้าสู่สถาบันที่เปี่ยมศักยภาพ

เป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ” CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR …

เปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดประกายฝันนักเรียนมัธยมเข้าสู่สถาบันที่เปี่ยมศักยภาพ Read More »

แพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ มข. แนะชาวบ้าน ไม่ตระหนกแต่อย่าประมาท เชื้อไวรัสโคโรนา2019 รักษาหาย ป้องกันได้เพียงฝึกนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2563  รศ.นพ. ภิรุญ มุตสิกพันธ์ อาจา …

แพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ มข. แนะชาวบ้าน ไม่ตระหนกแต่อย่าประมาท เชื้อไวรัสโคโรนา2019 รักษาหาย ป้องกันได้เพียงฝึกนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ” Read More »

สภา มข.เชิดชูเกียรติ นักวิจัย นักศึกษา มข. คว้ารางวัลวิจัยระดับชาติ

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุม …

สภา มข.เชิดชูเกียรติ นักวิจัย นักศึกษา มข. คว้ารางวัลวิจัยระดับชาติ Read More »

นักศึกษา พสวท. มข. โชว์ผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561

นักศึกษา พสวท. มข. โชว์ผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา …

นักศึกษา พสวท. มข. โชว์ผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Read More »

คณะวิทยาศาสตร์เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้วย OKRs

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุ …

คณะวิทยาศาสตร์เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้วย OKRs Read More »

มข.เสวนากู้วิกฤตผลกระทบPM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

“ระดมผู้รู้หวังหาแนวทางสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อ …

มข.เสวนากู้วิกฤตผลกระทบPM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม Read More »

อพ.สธ. ม.ขอนแก่น จัดอบรมครูอีสานสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ศูนย์ประสานงานโครงการอัน …

อพ.สธ. ม.ขอนแก่น จัดอบรมครูอีสานสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ Read More »

มข.ร่วมวางพวงมาลาเชิดชูเกียรติวีรชน วันทหารผ่านศึก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก และพิธีบ …

มข.ร่วมวางพวงมาลาเชิดชูเกียรติวีรชน วันทหารผ่านศึก Read More »

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

บุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน เข้าร่วมรั …

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »