Brighter Future with KKU Research

Brighter Future with KKU Research

ที่แรกของโลก! มข.วิจัย “กากต้นเฉาก๊วย” ผุดผลิตภัณฑ์ชีวมวลหนุนภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Waste to value

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง

มข.วิจัยเส้นทางเที่ยว สายธรรมชาติ-รักษ์ท้องถิ่น หนาวนี้เช็กอินที่ “คอนสาร”

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร งานวิจัยเด่นจาก มข.

สุดล้ำ! มข.วิจัยต้นแบบเปลี่ยนของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาล-เอทานอล เป็นพลังงานชีวภาพ ลดโลกร้อน- Zero Waste

Scroll to Top