Brighter Future with KKU Research

Brighter Future with KKU Research

เครื่องหนังวีแกนลดโลกร้อน มข. วิจัยผลิตเครื่องหนังจากมะม่วง จากของเสียสู่ของสวย Zero Waste

มะม่วงของประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมี […]

เครื่องหนังวีแกนลดโลกร้อน มข. วิจัยผลิตเครื่องหนังจากมะม่วง จากของเสียสู่ของสวย Zero Waste Read More »

ที่แรกของโลก! มข.วิจัย “กากต้นเฉาก๊วย” ผุดผลิตภัณฑ์ชีวมวลหนุนภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Waste to value

ท่ามกลางความพยายามในการจัดการกับของเสียหรือขยะจากภาคอุตสาหกรร

ที่แรกของโลก! มข.วิจัย “กากต้นเฉาก๊วย” ผุดผลิตภัณฑ์ชีวมวลหนุนภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Waste to value Read More »

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาด

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง Read More »

มข.วิจัยเส้นทางเที่ยว สายธรรมชาติ-รักษ์ท้องถิ่น หนาวนี้เช็กอินที่ “คอนสาร”

กระแสท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในปัจจุบันสร้างรายได้และรอยยิ

มข.วิจัยเส้นทางเที่ยว สายธรรมชาติ-รักษ์ท้องถิ่น หนาวนี้เช็กอินที่ “คอนสาร” Read More »

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร งานวิจัยเด่นจาก มข.

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหา

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร งานวิจัยเด่นจาก มข. Read More »

สุดล้ำ! มข.วิจัยต้นแบบเปลี่ยนของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาล-เอทานอล เป็นพลังงานชีวภาพ ลดโลกร้อน- Zero Waste

การแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการของเสีย หร

สุดล้ำ! มข.วิจัยต้นแบบเปลี่ยนของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาล-เอทานอล เป็นพลังงานชีวภาพ ลดโลกร้อน- Zero Waste Read More »

Scroll to Top