รายการ Leader Talk

KKU Transformation ตอนระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานดิจิทัล

มข.แนะการใช้ระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล สะดวก ร […]

KKU Transformation ตอนระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานดิจิทัล Read More »

มข. เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ผุด smart gate ชูยุทธศาสตร์ด้าน Great place to live

มข. เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ผุด smart gate ชูยุทธศาสตร์ด้

มข. เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ผุด smart gate ชูยุทธศาสตร์ด้าน Great place to live Read More »

มข.ปรับพื้นที่สีฐานเพิ่มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานรากเหง้าชุมชนอีสานพื้นถิ่น

มข.ปรับพื้นที่สีฐานเพิ่มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานรากเหง้าช

มข.ปรับพื้นที่สีฐานเพิ่มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สืบสานรากเหง้าชุมชนอีสานพื้นถิ่น Read More »

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสัง

มข. ตอบโจทย์สังคม พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม Read More »

แนวทางการศึกษาแบบ new normal ต้อนรับปีการศึกษาใหม่

ฝ่ายการศึกษา โดย รศ.ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่

แนวทางการศึกษาแบบ new normal ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ Read More »

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมส่งเสริมศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้าน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย Read More »

มข.เผย 3 มาตรการบริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้ง [KKU Transformation]

  ในภาวะวิกฤติที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาภัยแล้ง น้ำในเขื่อนอ

มข.เผย 3 มาตรการบริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้ง [KKU Transformation] Read More »

Scroll to Top