ข่าวหน้า 1

มข.เสริมความรู้ CPR บ้านโนนม่วง อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น หนุนชุมชนเคียงมอน่าอยู่

คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมโครงการเครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน พร้อมจับมือ 4 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลง Letter of Intent

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำคณะวิทย์ฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในเวที ASEAN DIGITAL AWARDS 2024 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

Scroll to Top