People

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: วท.ขอนแก่นส่งน.ศ.ฝึกวิชาชีพ (กรอบบ่าย)

ศิลปกรรมเยาวชนมากกว่ารางวัลคือความคิดสร้างสรรค์

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ฝึกทักษะ(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ฝึกทักษะ

นศ.ม.ขอนแก่นได้รับรางวัลประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. จัดประชุมเกษตรสร้างชาติฯ(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. จัดประชุมเกษตรสร้างชาติฯ

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: จับมือพัฒนา นศ.(กรอบบ่าย)

‘มข.’จับมืออาชีวศึกษาเปิดพื้นที่รับนศ.ฝึกงาน

Scroll to Top