ข่าวหนังสือพิมพ์

มข.เสวนา’ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย’

มข.วิจัยสายพันธุ์กัญชาต้นแบบขอนแก่น(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: “ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย”

Scroll to Top