ข่าวมข.ในสื่อมวลชน

น่ารักตะมุตะมิ ม.ขอนแก่น นำนักเรียนอนุบาลวัยกะเตาะลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง สอดแทรกวิถีเกษตรกรไทย สู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต

สำนักข่าว : facebook: ขอนแก่นลิงก์KhonKaenLink URL :  https:/ …

น่ารักตะมุตะมิ ม.ขอนแก่น นำนักเรียนอนุบาลวัยกะเตาะลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง สอดแทรกวิถีเกษตรกรไทย สู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต Read More »

Scroll to Top