พงศ์พันธ์ คำสิงห์

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสมาชิก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลั […]

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสมาชิก Read More »

Happy University : หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแ

Happy University : หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Read More »

รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1360/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพัน

รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง Read More »

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 กองทรัพยากรบุคคล และฝ่ายทรัพยากร

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

มข. ใส่ใจสุขภาพบุคลากร จับมือ สนง.ประกันสังคม จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ลดอัตราเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันนี้ (วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 )  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทย

มข. ใส่ใจสุขภาพบุคลากร จับมือ สนง.ประกันสังคม จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ลดอัตราเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Read More »

โครงการบรรยายพิเศษ จัดการเงินอย่างสุขใจในวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองทรัพยากรบุคคล ได

โครงการบรรยายพิเศษ จัดการเงินอย่างสุขใจในวัยเกษียณ Read More »

“เครียดได้…คลายเป็น: การจัดการความเครียด”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

“เครียดได้…คลายเป็น: การจัดการความเครียด” Read More »

เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธ

เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ Read More »

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 Read More »

Scroll to Top