พงศ์พันธ์ คำสิงห์

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี …

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 Read More »

เปิดตัวโครงการ KKU HEALTHY LIFE 3 แล้ววันนี้

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริ …

เปิดตัวโครงการ KKU HEALTHY LIFE 3 แล้ววันนี้ Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 11

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี …

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 11 Read More »

กิจกรรมมอบของที่ระลึกจากการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม Happy University

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ …

กิจกรรมมอบของที่ระลึกจากการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม Happy University Read More »

ขอเชิญชวนบุคลากรวัดความสุข Happinomiter

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมตอบแบบสำรวจ ความผูกพัน …

ขอเชิญชวนบุคลากรวัดความสุข Happinomiter Read More »

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรางวัล ภายใน 15 กพ นี้

กองทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร(สายสนับสนุน) ม …

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรางวัล ภายใน 15 กพ นี้ Read More »

Green Campus กองทรัพยากรบุคคล บริจาคเงินและสิ่งของแก่ ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

  ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ …

Green Campus กองทรัพยากรบุคคล บริจาคเงินและสิ่งของแก่ ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น Read More »