งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดสอบสัมภาษ …

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา Read More »

คณะนิติฯ มข. จัดเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทย ดึง 3 นักวิชาการร่วมถกบทบาทภาครัฐและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั …

คณะนิติฯ มข. จัดเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทย ดึง 3 นักวิชาการร่วมถกบทบาทภาครัฐและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล Read More »

คณะนิติศาสตร์ เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่

ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียง …

คณะนิติศาสตร์ เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ Read More »

นักศึกษากฎหมายชั้นปี 2 โชว์ผลงานการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Human Rights to SDGs)

คณะนิติศาสตร์ สร้างพื้นที่เรียนรู้ให้นักศึกษาชั้นปี 2 แลกเปลี …

นักศึกษากฎหมายชั้นปี 2 โชว์ผลงานการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Human Rights to SDGs) Read More »

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) Read More »

นิติศาสตร์เพื่อสังคม การพัฒนานักกฎหมายรุ่นใหม่ผ่านห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

นิติศาสตร์เพื่อสังคม ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาเพื่อพัฒนานักกฎหมา …

นิติศาสตร์เพื่อสังคม การพัฒนานักกฎหมายรุ่นใหม่ผ่านห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) Read More »

คณะนิติฯ ร่วมกับ กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาครูภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ โดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะ …

คณะนิติฯ ร่วมกับ กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาครูภาคอีสาน Read More »

คณะนิติฯ มข. ร่วมกับ NIDA เปิดโครงการ Future Law Students มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบัน …

คณะนิติฯ มข. ร่วมกับ NIDA เปิดโครงการ Future Law Students มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ Read More »

1 ทศวรรษ นิติศาตร์การละคอน ปลุกกระแสชี้นำสังคม ‘ด้านความเท่าเทียมทางเพศ’

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ …

1 ทศวรรษ นิติศาตร์การละคอน ปลุกกระแสชี้นำสังคม ‘ด้านความเท่าเทียมทางเพศ’ Read More »

คณะนิติฯ จับมือ หอการค้าขอนแก่น จัดเสวนาวิชาการ Think Like

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่น …

คณะนิติฯ จับมือ หอการค้าขอนแก่น จัดเสวนาวิชาการ Think Like Read More »

Scroll to Top