KKU Science Park

“ม.ขอนแก่น จัดประกวด Mini-R2M เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่แผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปั้นนศ.พร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุ …

“ม.ขอนแก่น จัดประกวด Mini-R2M เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่แผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปั้นนศ.พร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม” Read More »

ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ 16 มหา’ลัยเครือข่าย Regional Science Park แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเข้มแข็ง ตอบโจทย์เอกชนในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ …

ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ 16 มหา’ลัยเครือข่าย Regional Science Park แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเข้มแข็ง ตอบโจทย์เอกชนในภูมิภาค Read More »

มรภ.นครราชสีมา เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

มรภ.นครราชสีมา เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม Read More »

มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ

(19 ก.ค. 65) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกประส …

มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ Read More »

มข. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ( Award )

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยาน …

มข. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ( Award ) Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Innovation Hub KKU ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม “Business Model Canvas ในโครงการ Workshop Innovation Process การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์และสังคม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Innovation Hub KKU ภายใต้การสนับสนุ …

อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Innovation Hub KKU ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม “Business Model Canvas ในโครงการ Workshop Innovation Process การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์และสังคม” Read More »

มข.สุดปัง ผ่านคัดเลือก 1ในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) กับทีมจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

        เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยา …

มข.สุดปัง ผ่านคัดเลือก 1ในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) กับทีมจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม Read More »

มข. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทคโนโลยี 5G และ Smart City ขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมโชว์เทคโนโลยี KKU Smart Farm

     วันที่ 25 เมษายน 2565  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณ …

มข. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทคโนโลยี 5G และ Smart City ขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมโชว์เทคโนโลยี KKU Smart Farm Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัว Vallaris Maps Platform เครื่องมือจัดการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทย …

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัว Vallaris Maps Platform เครื่องมือจัดการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม Read More »

สุดปัง!! Ortelra เจลแต้มสิวบัวบก ผปก.อุทยานฯ ม.ขอนแก่น คว้า ‘ธุรกิจนวัตกรรม’ ระดับประเทศ

22 มีนาคม 2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตก …

สุดปัง!! Ortelra เจลแต้มสิวบัวบก ผปก.อุทยานฯ ม.ขอนแก่น คว้า ‘ธุรกิจนวัตกรรม’ ระดับประเทศ Read More »

Scroll to Top