KKU Science Park

KKUSP ร่วมใจจัดทำ Face shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19

(25 มี.ค.63) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ […]

KKUSP ร่วมใจจัดทำ Face shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 Read More »

Science Park มข. ออกมาตรการช่วยผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิด 19

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11 /2563)

Science Park มข. ออกมาตรการช่วยผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิด 19 Read More »

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม

(9 มี.ค. 63) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกพัฒ

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม Read More »

R2M ม.ขอนแก่น เปิดม่าน มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกส่งเสริมกิจกรรม

R2M ม.ขอนแก่น เปิดม่าน มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ Read More »

SCOPC KKUSP โชว์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ให้กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

(3 ก.พ. 63)  พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดี ประธานคณะกรรมาธิการการบ

SCOPC KKUSP โชว์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ให้กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา Read More »

“ BUSINESS BROTHERHOOD 2020” มีไอเดียทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะทำได้ยังไง?

✋หยุด หยุด หยุด หยุดเลื่อนผ่านก่อน !!! ✔ถ้าคุณเป็นนักศึกษา หร

“ BUSINESS BROTHERHOOD 2020” มีไอเดียทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะทำได้ยังไง? Read More »

รัฐมนตรีอว.ดัน ‘ยุวชนสร้างชาติ’ มข.ขานรับ ย้ำอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี

รัฐมนตรีอว.ดัน ‘ยุวชนสร้างชาติ’ มข.ขานรับ ย้ำอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ ‘อีสาน’ กวาดรางวัลระดับประเทศ มข.โชว์ชุดทดสอบพยาธิ คว้าชมเชยมาครอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิกา

อุทยานวิทยาศาสตร์ ‘อีสาน’ กวาดรางวัลระดับประเทศ มข.โชว์ชุดทดสอบพยาธิ คว้าชมเชยมาครอง Read More »

จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก คืออะไรและเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ไวรัสในจิ้งหรีด และการจัดกา

จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก คืออะไรและเปลี่ยนโลกได้อย่างไร Read More »

Scroll to Top