KKU Science Park

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม

(9 มี.ค. 63) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกพัฒ …

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม Read More »

R2M ม.ขอนแก่น เปิดม่าน มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกส่งเสริมกิจกรรม …

R2M ม.ขอนแก่น เปิดม่าน มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ Read More »

SCOPC KKUSP โชว์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ให้กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

(3 ก.พ. 63)  พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดี ประธานคณะกรรมาธิการการบ …

SCOPC KKUSP โชว์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ให้กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา Read More »

รับสมัครเข้าร่วม โครงการ Startup Thailand League KKU 2020

🎊คิดถึงจึงกลับมา 🎊!!!! กับโครงการ Startup Thailand League KKU …

รับสมัครเข้าร่วม โครงการ Startup Thailand League KKU 2020 Read More »

“ BUSINESS BROTHERHOOD 2020” มีไอเดียทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะทำได้ยังไง?

✋หยุด หยุด หยุด หยุดเลื่อนผ่านก่อน !!! ✔ถ้าคุณเป็นนักศึกษา หร …

“ BUSINESS BROTHERHOOD 2020” มีไอเดียทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะทำได้ยังไง? Read More »

รัฐมนตรีอว.ดัน ‘ยุวชนสร้างชาติ’ มข.ขานรับ ย้ำอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี …

รัฐมนตรีอว.ดัน ‘ยุวชนสร้างชาติ’ มข.ขานรับ ย้ำอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ ‘อีสาน’ กวาดรางวัลระดับประเทศ มข.โชว์ชุดทดสอบพยาธิ คว้าชมเชยมาครอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิกา …

อุทยานวิทยาศาสตร์ ‘อีสาน’ กวาดรางวัลระดับประเทศ มข.โชว์ชุดทดสอบพยาธิ คว้าชมเชยมาครอง Read More »

จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก คืออะไรและเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ไวรัสในจิ้งหรีด และการจัดกา …

จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก คืออะไรและเปลี่ยนโลกได้อย่างไร Read More »

โอกาสมาแล้ว เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (ขั้นต้น)

โอกาสมาแล้ว ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโคร …

โอกาสมาแล้ว เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (ขั้นต้น) Read More »

Scroll to Top