KKU Science Park

‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์’ ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม คัด 5 ทีมตัวแทน มข. แข่งต่อรอบภูมิภาค

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

องค์การนักศึกษา มข. ขานรับนโยบายผู้บริหาร ผนึกกำลังออกแบบกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

Scroll to Top