มข.วิทยาเขตหนองคาย

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้า “โครงการหนองคายโมเดล”

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา …

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้า “โครงการหนองคายโมเดล” Read More »

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้อนรับคณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้อนรับคณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก” Read More »

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย

คณะสหวิทยาการศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด” …

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย Read More »

คณะสหวิทยาการ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา …

คณะสหวิทยาการ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 Read More »

คณะสหวิทยาการ สาขา EBM จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษพิชิต TCAS: EBM Pathway to TCAS Success

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณาจารย์แ …

คณะสหวิทยาการ สาขา EBM จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษพิชิต TCAS: EBM Pathway to TCAS Success Read More »

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรั …

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย Read More »

กฐินสามัคคี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ …

กฐินสามัคคี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ Read More »

สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย …

สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Read More »

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีคณะสหวิทยาการ”

18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น …

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีคณะสหวิทยาการ” Read More »

คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 57 สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแ …

คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 57 สู่รั้วมอดินแดง Read More »

Scroll to Top