คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HUSO จับมือ Bunkyo Gakuin University ลงนาม MOU เชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ […]

HUSO จับมือ Bunkyo Gakuin University ลงนาม MOU เชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

ละครเวที “ลัดดาจ๋า” เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ณ โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร

ละครเวที “ลัดดาจ๋า” เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ณ โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

อัครราชทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนคณะมนุษย์ มข. เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาพร้อมร่วมจัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ

อัครราชทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนคณะมนุษย์ มข. เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาพร้อมร่วมจัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” Read More »

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ รับมอบรางวัล รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดโครงกา

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 Read More »

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 6” “เชื่อมโยงความรักและความทรงจำผ่านพ่อฮัก – แม่ฮักและคนในชุมชน”

        เมื่อวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สโ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 6” “เชื่อมโยงความรักและความทรงจำผ่านพ่อฮัก – แม่ฮักและคนในชุมชน” Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ลงนามความร่วมมือกับ สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาห้องสมุด SMART LIBRARY

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ลงนามความร่วมมือกับ สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาห้องสมุด SMART LIBRARY Read More »

คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ KKU-AELT ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญด้าน

คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ KKU-AELT ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ Read More »

มนุษย์ – สังคมศาสตร์ มข. ร่วมจัดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ ฯ 5 สถาบัน ต่อยอดแนวคิด “ยุวชนอาสา”

มนุษย์ – สังคมศาสตร์ มข. ร่วมจัดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาส

มนุษย์ – สังคมศาสตร์ มข. ร่วมจัดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ ฯ 5 สถาบัน ต่อยอดแนวคิด “ยุวชนอาสา” Read More »

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน”

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเ

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน” Read More »

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 5” ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้น

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ &#82

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 5” ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้น Read More »

Scroll to Top