ชาลี พรหมอินทร์

มข. ร่วมงานแถลงข่าว นำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำของประเทศ

สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุนท้องถิ่น จัดหลักสูตร เสริมทักษะการเขียนค่างานและผลงาน เพื่อให้ไปตามประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 1

 สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ” Upskill สำหรับผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill สำหรับผู้ปฎิบัติงานในท้องถิ่นด้าน กําหนดราคากลาง-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งาน จ้างก่อสร้าง) รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมทักษะการไกล่เกลี่ยฯ ลดข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill บุคลากรท้องถิ่น ด้านการสภาและการประชุมสภาฯ พร้อมทั้งสรุปรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริการวิชาการ หารือ พม.จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพฯ

มข. ร่วมกับ อนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ผนึกกำลังร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ร่วมแก้ไขปัญหาฝายปัญหาฝายห้วยซันอนุสรณ์ด้วยนวัตกรรมดินซีเมนต์

Scroll to Top