Chumporn Para

Chumporn Para
การดำเนินงานโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)" ของมข. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

การดำเนินงานโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” ของมข. โดย รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่ …

การดำเนินงานโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” ของมข. โดย รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ Read More »

มข.กับบทบาทโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)" โดย อธิการบดี

มข.กับบทบาทโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” โดย อธิการบดี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวถึงบทบ …

มข.กับบทบาทโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” โดย อธิการบดี Read More »

มข. ร่วมกับราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมร่วมหารือแนวทางการร่วมมือโครงการU2T กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

มข. ร่วมกับราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมร่วมหารือแนวทางการร่วมมือโครงการU2T กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 – 14:30 น. ที่ห้อ …

มข. ร่วมกับราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมร่วมหารือแนวทางการร่วมมือโครงการU2T กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ตามโครงการ U2T ร่วมวางแผนและดูพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนในอำเภอบ้านไผ่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ตามโครงการ U2T ร่วมวางแผนและดูพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนในอำเภอบ้านไผ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้น …

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ตามโครงการ U2T ร่วมวางแผนและดูพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนในอำเภอบ้านไผ่ Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ (KKU DONATE PLACE)

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ (KKU DONATE PLACE)

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ ( …

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดรับบริจาคสิ่งของ (KKU DONATE PLACE) Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เมื่อวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.00 น. คณะเกษ …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล Read More »

จังหวัดขอนแก่นหนุน insect hub ม.ขอนแก่นสู่ระดับประเทศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หารือร่วมท …

จังหวัดขอนแก่นหนุน insect hub ม.ขอนแก่นสู่ระดับประเทศ Read More »

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มห …

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม Read More »

สยปพ. ม.ขอนแก่น รุก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แมลง-Innovation-Novel Food

รศ.รังสรรค์เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่ว …

สยปพ. ม.ขอนแก่น รุก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แมลง-Innovation-Novel Food Read More »

Scroll to Top