คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

รู้จักคณะ

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

แหล่งผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทาง มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยติดอันดับโลกจากการจัดอันดับของ “Time Higher Education” หรือ “THE” หลายปีติดต่อกัน โดยในปีล่าสุด ได้รับการจัดอันดับ World University Rankings 2020 by subject: clinical, pre-clinical and health เป็นอันดับที่ 501–600 ของโลก และอันดับ 3 ของประเทศไทย

การศึกษาและหลักสูตร

ติดต่อคณะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์
043-348-888, 043-202-000

เว็บไซต์
https://md.kku.ac.th

Facebook
https://www.facebook.com/medkku/

Youtube
MDKKU Channel

Scroll to Top