ด่วน ! เปิดรับแล้ว การอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ภายใต้หัวข้อ Foodomics

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่ง มข. วิทยาลัยนานาชาติ มข. และ มช.เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น  Non-degree Course

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” (Short Course in Clinical and Natural Product Metabolomics: CliNaP-M) ภายใต้หัวข้อ Foodomics ซึ่งเป็น Non-degree Course เพื่อ Upskill และ Reskill ผ่านการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ประกอบด้วย
– Online course เรียนตามความเร็วของตัวเอง บนระบบการเรียนออนไลน์ KKUMEDX
Date: 28 Feb 2022 เป็นต้นไป
Level: Beginner-Intermediate
Language: English with some VDOs in Thai – English subtitle
Format: text, animation, VDO, lots of quizzes with keys
Passing criteria: 50% of quiz and exam scores, unlimited attempts
– Onsite workshop เรียนทำปฏิบัติการเป็นกลุ่มเล็ก ลงมือทำจริง ถามให้หมดความสงสัย
Venue: ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIPL) และห้องประชุม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park)
Date: 3-5 เม.ย. 2565
Level: Beginner-Intermediate
Language: Thai and English
โดยมีรูปแบบการลงทะเบียน ดังนี้
Online อย่างเดียว 1000 บาท – ไม่จำกัดจำนวน สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี
Online และ Onsite workshop 4,750 บาท – รับเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น หมดเขตรับสมัคร 25 มีนาคม 2565
 
Frequently asked questions (FAQ)
คำถามสำหรับการประเมินตนเอง
ถาม: เรียนออนไลน์เอง จะไหวหรือไม่ เรียนยากไหม ถ้าไม่เข้าใจทำอย่างไร?
ตอบ: สำหรับ Online course จะมี session ให้ผู้เรียนเข้ามาถามคำถาม และตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองได้ 3 ครั้ง ผ่าน Zoom  หากใครไม่สะดวกเข้าช่วงดังกล่าวสามารถทิ้งคำถามเอาไว้ได้ ตามกำหนดการดังนี้
– วันที่ 8 มีนาคม 2565  เวลา 17:00 – 18:00 น.
– วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 17:00 – 18:00 น.
– วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 17:00 – 18:00 น.
ถาม: หากไม่เรียน online course แล้วมาเข้า workshop อย่างเดียวได้หรือไม่?
ตอบ: ควรจะเรียนออนไลน์ด้วย เนื่องจาก onsite workshop จะเน้นการลงมือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจึงควรเข้าใจทฤษฎีมาก่อนจาก online course และเพื่อผลประโยชน์และความเข้าใจของผู้เรียนทุกคน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม workshop ต้องเรียน online course ให้จบ และสอบผ่านอย่างน้อย 50% ก่อน จึงจะเข้าเรียน onsite workshop ได้
ถาม: Online course เริ่มเรียนเมื่อไหร่?
ตอบ: เปิดเรียน 28 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป และสมัครเรียนได้เรื่อยๆ
ถาม: หากมีความสนใจ Metabolomics แต่ไม่ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับอาหาร สามารถสมัครได้หรือไม่?
ตอบ: ผู้สนใจสามารถสมัครได้เลย โดยโจทย์กิจกรรม workshop จะเน้นด้าน Foodomics แต่กระบวนการการเรียนรู้ที่ได้นั้น สามามรถนำไปปรับใช้ได้กับทุกโจทย์วิจัย
ผู้สนใจในหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
– ลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้  https://kku.world/applyforclinap2022
– ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่  https://kku.world/clinap2022payment
– ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://kku.world/clinapshortcourseseries

Scroll to Top